Na infoek.cz se dlouhodobě bráníme reklamním systémům, protože sbírají obrovské množství citlivých dat návštěvníků webu. Dlouhodobě do e-mailů dostáváme nabídky od společností nabízející půjčky, produkty na splátky nebo hazard. Tyto nabídky jsou opakovaně odmítány z morálních důvodů, i když jsou nabízené částky velmi lákavé. Pokud však někdo nabídne rozumnou nabídku, která je dle našeho uvážení z morálního hlediska v pořádku, spolupráci se nebráníme.

Co je možné na infoek.cz inzerovat?

Nabízíme možnost publikaci článků, které budou dostupné na webu, odkazy na ně budou v internetových vyhledávačích, Google News a všech našich sociálních sítích. Jelikož takové články nejsou naše, budou publikovány pod redakčním účtem PR článek. Možná je i publikace banneru s odkazem.

Koho v případě zájmu kontaktovat?

Spolupráce ohledně inzerce a fakturace má na starosti kolega Petr. Kontaktovat ho můžete na e-mailové adrese inzerce@infoek.cz. Informace o návštěvnosti infoek.cz za rok 2023 najdete v tomto odkaze.